Пословна јединица књиговодствене агенције ДИНАР на локацији у Београду, општина Палилула одмах поред спортске сале Радивоје Кораћ пружа књиговодствене услуге београдским клијентима и околини. Радно време од 8 до 16 часова сваког радног дана. Пауза у интервалу од 11 до 11:30

Здравка Челара 12/39, 11120 Београд, Општина Палилула

+381 11 7 34 34 54

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.