• Предузетник - занатлија, услуге

  6.000,00 / месечно

  • Није у систему ПДВ-а
  • Оптималан број документације
  • 1 радник
  • Просто књиговодство
  • Израда завршног рачуна
  Детаљније
 • Предузетник са залихама

  12.000,00 / месечно

  • Није у систему ПДВ
  • Оптималан број документације
  • 1 радник
  • Финансијско вођење робе
  • Израда завршног рачуна
  Детаљније
 • Предузетник са залихама

  16.000,00 / месечно

  • У систему ПДВ-а
  • Оптималан број документације
  • 1 радник
  • Финансијско вођење робе
  • Израда завршног рачуна
  Детаљније
 • Командитно и Ортачко друштво

  16.000,00 / месечно

  • Није у систему ПДВ
  • Оптималан број документације
  • Без радника
  • Двојно књиговодство
  • Израда финансијског извештаја
  Детаљније
 • Д.О.О. са залихама

  16.000,00 / месечно

  • Није у систему ПДВ-а
  • Оптималан број документације
  • 1 оснивач
  • Двојно књиговодство
  • Израда финансијских извештаја
  Детаљније
 • Д.О.О. са залихама

  22.000,00 / месечно

  • У систему ПДВ-а
  • Оптималан број документације
  • 2 оснивача
  • Двојно књиговодство
  • Израда финансијских извештаја
  Детаљније
 • Стамбена зграда

  300 динара / по стану

  • Без осталих прихода
  • Комуникација интернетом
  • Сарадња представника
  • Извештаји
  • Пореске пријаве
  Детаљније

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.