Курс из књиговодства и рачуноводства

Тренутно, најтраженији послови у нашој земљи су добри програмери и књиговође. Уколико буду инвестиције у нашој земљи расле, ова тражња за овим профилима биће све већа и већа. Због тога наша агенција нуди будућим полазницима курс из књиговодства и рачуноводства.

За разлику од конвенционалних метода обуке, наша агенција нуди такву обуку где ће будући полазници на напорнији начин освајати знања. Обука предвиђа да полазник стартује са практичним радом и тако настави током целе своје обуке. Теоретски садржај се дозира од полазника до полазника и то на основу његовог личног залагања, школованости, ангажованошћу итд...

Обука је могућа и на даљину путем интернета. Овакав вид комуникације је могућ и у случајевима када полазник нема већег знања рада на рачунару.

Предности похађања у нашој агенцији су вишеструке. Полазници имају могућност да црпе знања из најквалитетнијих књига и осталих издања. Могу радити на квалитетним књиговодственим програмима. Могу научити да користе различите пословне програме ради бржег рада и евентуалног брзог запослења. Комуникација са осталим полазницима-колегама је такође један вид учења и напредовања стим да се наша агенција труди да ту комуникацију мотивише.

Желимо да напоменемо да ако предавач примети неозбиљност и недовољну ангажованост полазнка, такав се искључује из даље обуке и новац му се враћа.

Информације

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.